Persluchtslang

Persluchtslang

Bij verhoging van de temperatuur daalt de werkdruk met onderstaande temperatuurfactor.
Vermenigvuldig de opgegeven werkdruk met deze factor om de werkdruk bij de door u gewenste temperatuur te berekenen.

Bij           20°C.   30°C.    40°C.    50°C.    60°C.    70°C.    80°C.    90°C.    100°C.
Factor      1         0,95      0,82      0,74      0,62      0,51      0,44      0.40       0,3

Voorbeeld:
PE 4 mm toe te passen bij een temperatuur van 70° C. De toegestane werkdruk is met de tabel als volgt te berekenen:
opgegeven werkdruk bij 20°C = 20 Bar x 0,51 = 10.2 Bar, deze berekening geldt voor alle slangen PE, PU en PA.

Producten in deze groep

boven